Geologiska Föreningens Lindströmpris och Jan Bergström Young Geoscientist Award 2016 (16-10-30)

Geologiska Föreningens Lindströmpris inom områdena prekvartär sedimentologi och sedimentpetrologi tilldelas i år Risto Kumpulainen. Risto var den första geolog i Sverige som tillämpade ett sedimentologiskt tänkande på prekambriska bergarter, framför allt i den Bottniska bassängen, och den första som tillämpade sekvensstratigrafi på svensk geologi. Ristos internationella forskningsengagemang har tagit honom till Nicaragua och Eritrea för att hjälpa till att bygga upp den geologiska utbildningen där. I Sverige har han varit en av de drivande krafterna bakom arbetet med att standardisera geologisk nomenklatur och terminologi som har resulterat i ”Guide for Geological Nomenclature in Sweden” som kommer att publiceras i GFF 2017. Allt detta gör honom till en välförtjänt mottagare av Geologiska Föreningens Lindströmpris.

Frances Deegan
Frances Deegan.

.....

Priset Jan Bergström Young Geoscientist Award 2016 tilldelas Frances Deegan, Uppsala universitet, för hennes framgångsrika forskning kring vulkaniska processer. Frances har använt sofistikerade mättekniker för att kvantifiera interaktionen mellan volatiler (speciellt CO2) och magma. Hon har jobbat med vulkaner i Italien, Indonesien och Kanarieöarna, och studerar hur magmatism, speciellt i större vulkaniska områden (large igneous provinces), påverkar atmosfärens kemi. Frances är expert på hur karbonaterna i jordskorpan fungerar som en del av kolets kretslopp.

Priserna delas ut den 10 november i Uppsala, i samband med att Årets geolog utses. Programmet är ett samarrangemang med Naturvetarna. Se hela programmet för dagen här.

Senaste numret av GFF
Senaste numret av Geologiskt forum
Start
Nyhetsarkiv
© Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se