Geologiska Föreningens styrelse 2017

Ordförande
Pär Weihed
Professor i malmgeologi

Institutionen för teknikvetenskaper
Uppsala universitet
Box 534
751 21 Uppsala
tel. +46 18 471 30 72
Par.Weihed@angstrom.uu.se

Sekreterare
Christina Wanhainen
Bitr. professor och docent i malmgeologi

Luleå tekniska universitet
tel. +46 920 49 24 01
chwa@ltu.se

Christina Wanhainen

Skattmästare
Linus Brander

Geologiska Föreningen
c/o Linus Brander
Wingårdsgatan 11A
416 54 Göteborg
tel. +46 70 658 68 57

 

Redaktör GFF
(adjungerad till styrelsen)
Christian Skovsted
Försteintendent Avdelningen för paleobiologi

Naturhistoriska Riksmuseet
Box 50007
104 05 Stockholm
tel. +46 8 519 551 33
christian.skovsted@nrm.se

Christian Skovstedt

Ledamot
Kärstin Malmberg Persson

Sveriges geologiska undersökning
Kiliansgatan 10
223 50 Lund
tel. +46 46 31 17 82
Karstin.Malmberg-Persson@sgu.se

 

Ledamot
Paul Evins

WSP Group
Stockholm
tel. +46 730 33 97 59
paul.evins@wspgroup.se

Valberedning

Erik Sturkell
Karin Högdahl
Richard Gyllencreutz

 
Senaste numret av GFF
Senaste numret av Geologiskt forum
© Geologiska föreningen
info@geologiskaforeningen.se